ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison បានប្រកាសថា


- អូស្ត្រាលី៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison បានប្រកាសថា នឹងចាប់ផ្តើមផែនការបញ្ជូនយន្តហោះទៅដឹកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី ដែលជាប់គាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសំណើសុំការអនុញ្ញាត ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិអូស្ត្រាលី បានអនុម័តកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

#ប្រភព SBS

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង