ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស៊ីដនី៖ ជើងហោះហើរក្នុងស្រុកចំនួន ៤ ដែលត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងស៊ីដនី ត្រូវបានគេលុបចោល


ស៊ីដនី៖ ជើងហោះហើរក្នុងស្រុកចំនួន ៤ ដែលត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងស៊ីដនី ត្រូវបានគេលុបចោល នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈ ប្រទេសអូស្ត្រាលី កំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនូវករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់ខ្លួនរយៈ ពេល ៤ថ្ងៃ មុនពេលថ្ងៃបុណ្យណូអែលមកដល់ ។ ប្រភព Reuters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង