ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ហ្សកដានី បានទទូចដល់អ៊ីស្រាអែល កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើអ្នកគោរពបូជា នៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម


ហ្សកដានី បានទទូចដល់អ៊ីស្រាអែល កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើអ្នកគោរពបូជា នៅវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម al Aqsa និងបានក្រើនរំលឹកថា ការធ្វើបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានការបង្កើនសម្ពាធអន្តរជាតិដល់ខ្លួនឯងទៅវិញទេ។

#ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង