ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- អង់គ្លេស៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីអង់គ្លេស លោក Boris Johnson បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា អង់គ្លេសគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយវិធានការរឹតត្បិតមេរោគ Covid-19 លើអ្នកអ្នកដំណើរអន្តរជាតិនៅពាក់កណ្តាលខែឧសភានេះ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង